اخبار

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت شوکوپارس (سهامی عام) منتشر شد

به اسـتناد مصوبـۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت شوکوپارس سهامی عام، مورخ ۲۵/خرداد ماه ۹۹ جلسه هیئت مدیره۳۱ شهریورماه امسال و همچنین به استناد مجوز شماره ۱۰۷-۷۶۰۴۸۵/۰۰۴ مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۰ سازمــان بـورس و اوراق بهـادار، آگهی پذیره نویسی شرکت شوکوپارس با هدف افزایش ســرمایۀ شــرکت از طریـق صـدور سـهام جدیـد از مبلغ ۱۴۵ میلیارد ریـال به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال، منقسم به ۴۰۰ میلیون سـهم هزار ریالی منتشر شد.

تاریخ انتشار : 1401/01/23

موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۱۷۶ درصدی غشوکو

سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه شرکت شوکوپارس از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت کرد.

تاریخ انتشار : 1401/01/23

افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی سود خالص غشوکو

شرکت شوکو پارس در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ علاوه بر خریداری، نصب و راه‌اندازی خطوط تولید جدید محصول آدامس و ژله و خرید به‌هنگام مواد اولیه و بسته بندی مصرفی سال جاری، به افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی سود خالص نسبت به سال ۱۳۹۸ دست یافته است.

تاریخ انتشار : 1400/02/25

مرحله اول افزایش سرمایه 297 درصدی شرکت شوکوپارس به تصویب رسید

مرحله اول افزایش سرمایه ی شرکت شوکوپارس با افزایش 297 درصدی به تصویب مجمع عمومی فوق العاده این شرکت رسید و پس از اعمال این افزایش سرمایه در پرتفوی شرکت، افزایش سرمایه 699 درصدی نیز با اخذ مجوز های لازم از سازمان بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تاریخ انتشار : 1399/07/07

موافقت بورس با افزایش سرمایه هزار درصدی شوکوپارس

مدیریت نظارت بر بازار اولیه در راستای اجراي قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهوري اسـلامی ایران(مصوب آذرماه 1384) تقاضاي افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت شوکو پارس (سهامی عام) در این سازمان را مورد بررسی قرار داد و با افزایش سرمایه هزار درصدی این شرکت در دو مرحله موافقت کرد.

تاریخ انتشار : 1398/01/21

آینده ای روشن در انتظار شوکوپارس

آینده ای روشن در انتظار شوکوپارس

تاریخ انتشار : 1397/12/22

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد.