سهامداران

سهامداران

کل سهام:3650000

شرکت صنعتی مینو (سهامی عام): 55.96 درصد

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (سهامی عام ) : 5.57 درصد

شرکت توشه زرین سپاهان ( سهامی خاص ) :   5.22 درصد

شرکت کشت و صنعت جوین (سهامی عام) : 4.26 درصد

 

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد.