سهامداران

سهامداران

کل سهام:3650000
6/52% صنعتی مینو (عام)
26/4% کشت و صنعتت جوین (عام)
08/1% گروه مالی آتی ایرانیان(سهامی خاص)

 

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد.